Rekonstrukcja nagrań dźwiękowych

­ Poprawa jakości nagrań / stenogramy

Nagrania dźwiękowe wykonane za pomocą dyktafonów i innych urządzeń podsłuchowych są najpowszechniejszą formą uzyskiwania dowodów. Niestety nie zawsze ich jakość pozwala na wyraźny odczyt i zrozumienie wypowiadanych treści.

Analiza materiału

Zdarzają się sytuacje w których nagranie wykonywane jest w trudnych warunkach akustycznych w restauracjach, pubach, zakładach pracy, na hałaśliwych ulicach itp. Dostarczony materiał dźwiękowy poddajemy szczegółowej ekspertyzie fonetycznej z wykorzystaniem analizatorów widma akustycznego. Zanalizowany materiał przechodzi proces odszumienia, filtracji częstotliwościowej oraz korekcji pod kątem wzmocnienia, oczyszczenia i wydobycia ludzkiej mowy na pierwszy plan odsłuchu.

Wyniki ekspertyzy w formie dźwiękowej przekazywane są klientowi w postaci krótkich próbek do porównania (przed i po obróbce). Otrzymują również Państwo ostateczną wycenę zlecenia.

Nasi eksperci wykonują również ekspertyzy na potrzeby sądowe. Ekspertyza jako dowód sądowy wykonana zostanie przez biegłego sądowego.

Wykonujemy stenogramy ze szczegółowym zapisem treści rozmowy. W przypadku materiałów video istnieje możliwość wykonania napisów na nagraniu.

­

Ważne!
Dostarczony materiał do rekonstukcji nie może być krótszy niż 30 sekund!

Cena usługi

UsługaOpis i koszt usługi
Wstępna ekspertyza i wycena całości120,00 zł

Dokładna wycena całościowa przekazywana jest po wstępnej ekspertyzie.

Kontakt