Dotacje UE

­ Dotacje UE



Spy Shop Paweł Wujcikowski realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

I. Tytuł projektu: „Rozwój firmy Spy Shop Paweł Wujcikowski poprzez realizację długoterminowej strategii biznesowej.

Celem projektu jest wdrożenie długoterminowej strategii biznesowej, poprzez doposażenie działów, szkolenie pracowników, tłumaczenie oprogramowań oraz promocję firmy na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 129 043,23 zł


II. Tytuł projektu: „Rozwój firmy SPY SHOP Paweł Wujcikowski poprzez internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest zwiększenie ekspansji firmy Spy Shop na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 71 011,84 zł