Dotacja UE - Re_Open UK

Dotacja UE - projekt Re_Open UKNazwa: SPY SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym wpływu na działalność spółki SPY SHOP poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych i rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach.

Cele projektu: Celem projektu, wpisującym się bezpośrednio w założenia Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie skutkom brexit oraz złagodzenie związanego z tym negatywnego wpływu na działalność firmy SPY SHOP poprzez rozpoczęcie eksportu na nowych rynkach docelowych: RPA, NIGERIA, SŁOWENIA.

Wartość projektu: 48 580,00 euro

Kwota dofinansowania: 48 580,00 euro