Opinie SpyShop | sprawdź referencje

­ Jak oceniają nas nasi Klienci

Dostarczamy rozwiązania techniczne dla służb mundurowych oraz innych instucji i organów państwowych. Mamy pewność, że nasz sprzęt sprawdza się w profesjonalnych dzialaniach operacyjnych, oraz jest równie skuteczny w rękach amatorów, o czym świadczą listy referencyjne i opinie naszych zadowolonych klientów.

Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie

PGNiG

Alior Bank SA

Dyrektor Sądu Okręgowego
we Wrocławiu

Centralny Zarząd
Służby Więziennej

Komenda Wojewódzka
w Katowicach

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

Izba Administracji Skarbowej
w Białymstoku

Komenda Główna Policji
we Wrocławiu

Izba Celna w Kielcach
Wydział Logistyki

Komenda Wojewódzka
w Krakowie

Izba Celna
w Olsztynie

Śląski Oddział
Straży Granicznej

Straż Miejska
w Katowicach

Drawieński
Park Narodowy

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie

Dyrektor Sądu Okręgowego
we Wrocławiu

TVN SA