Informacja i sposób postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym

W branży związanej z elektroniką wiedza na temat postępowania i utylizacji sprzętów elektronicznych ma kluczowe znaczenie dla środowiska naturalnego. Prowadzenie działalności gospodarczej bez szkody dla środowiska naturalnego jest dla nas priorytetem. Poniżej przedstawiamy zbiór zasad postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy że:

  1. Posiadacz zużytych urządzeń elektronicznych jest zobowiązany do ich przekazania zbierającemu sprzęt lub uprawnionemu podmiotowi.
  2. Zużyty sprzęt elektroniczny można zostawić w sklepie, w którym kupowane jest nowe urządzenie. Każdy sklep zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia starego urządzenia, o ile nowy sprzęt kupiony w tym sklepie jest tego samego rodzaju i posiada tę samą funkcjonalność.
  3. Przy dostarczaniu nowego urządzenia przeznaczonego dla gospodarstwa domowego gwarantujemy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu elektronicznego w miejscu jego dostawy. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i posiadać te same funkcje co dostarczony produkt.
  4. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa z przyczyn technicznych serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia uszkodzonego urządzenia.
  5. Sklepy stacjonarne o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m² nie mogą zbierać i gromadzić niekompletnego zużytego sprzętu, a także części z zużytych urządzeń.
  6. Zużyty sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami. Grożą za to surowe kary pieniężne.
  7. Zużyte urządzenia elektroniczne można odnieść do punktu zbierania. Listę tych punktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod tym adresem.

Sprzęt elektroniczny zebrany zgodnie z powyższymi punktami trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania. Tam usunięte zostaną wszystkie niebezpieczne składniki, a pozostałości trafią do odzysku i recyklingu.