Analizując sprzedaż, zauważyliśmy, że stopniowo wzrasta zainteresowanie ręcznymi skanerami częstotliwości. Takie urządzenia mają wiele zastosowań. Skanery częstotliwości, czyli szerokopasmowe skanery radiowe, umożliwiają odbiór transmisji analogowych i cyfrowych, m.in. nasłuch CB radia, pasm krótkofalarskich, częstotliwości lotniczych, jednostek ratowniczych oraz służb mundurowych, czyli nasłuch jednostek policyjnych, straży pożarnej, granicznej. Radiowe skanery częstotliwości są używane zarówno przez radioamatorów, jak również przez laweciarzy, którzy chcą znać miejsca stłuczek i kolizji, oraz dziennikarzy, którzy chcą jak najszybciej i jako pierwsi (lub jedni z pierwszych) znaleźć się w miejscu wydarzeń emocjonujących opinię publiczną.

Niestety skanery częstotliwości są też wykorzystywane przez przestępców, którzy uzbrojeni w szerokopasmowe skanery radiowe, specjalnie przygotowane samochody, podsłuchują jednostki policyjne i inne służby, aby efektywniej szmuglować narkotyki, niebezpieczne, toksyczne substancje czy broń.

Nie wszystkie transmisje prowadzone np. przez jednostki policyjne są szyfrowane w odpowiedni sposób, ponieważ taki system jak TETRA (TErrestial Trunked Radio) jest zbyt drogi, aby wprowadzić go do wszystkich służb porządku publicznego i ratownictwa.

Stołeczny oddział, oprócz wyżej wymienionej TETRY, wykorzystuje również tranking analogowy EDACS oraz łączność konwencjonalną, która jest najsłabszym punktem tego systemu. Aby zapewnić słyszalność miedzy wszystkimi systemami, tworzy się tzw. „patche” (czyli łatki łączące wszystkie systemy).  Dzięki nasłuchiwaniu łączności konwencjonalnej możliwe jest podsłuchiwanie połączonej z danym kanałem grupy z TETRY.

Takie systemy nie spełnią swojego zadania, jeśli będą się powtarzać sytuacje jak przy okazji tworzenia przez TVP reportażu o systemach monitoringu śmigłowców ratowniczych.

Jak zauważył jeden z użytkowników wykop.pl, w jednym z ujęć można dostrzec login i hasło do systemu RescueTrack. Jak wynika z relacji osób, którym udało się zalogować, możliwe było wysłanie SMS do obsługi śmigłowca.

Źródło: wykop.pl

Jak zauważył jeden z użytkowników wykop.pl, w jednym z ujęć można dostrzec login i hasło do systemu RescueTrack. Jak wynika z relacji osób, którym udało się zalogować, możliwe było wysłanie SMS do obsługi śmigłowca.

Bezpieczeństwo kanałów łączności

Polska jest jedynym europejskim krajem, który do tej pory nie posiada bezpiecznego, zintegrowanego kanału łączności dla wszystkich organów bezpieczeństwa i służb ratowniczych. Dzięki takiemu systemowi mogłyby one szybciej i efektywniej reagować na zagrożenia. Choć przez lata to się nie udawało, resort spraw wewnętrznych zamierza wznowić prace nad tym rozwiązaniem. Jedną z głównych motywacji jest obawa przed trudnościami w koordynowaniu służb w sytuacji eskalacji konfliktu ukraińskiego

Źródło: DGP

Prawo a skanery częstotliwości – czy nasłuchiwanie policji i służb jest legalne?

Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800) DZIAŁ VI, Rozdział 2, Art. 144. p. 1.

Odpowiedź na pytanie, czy korzystanie ze skanerów częstotliwości i nasłuchiwanie służb oraz innych użytkowników jest legalne, nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Ustawa Prawo telekomunikacyjne definiuje także m.in. kwestię tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych użytkowników końcowych. Tajemnica telekomunikacyjna chroni nie tylko dane osobowe użytkownika, ale znacznie wykracza poza ich zakres, obejmuje bowiem także wszelką aktywność użytkownika, która jest związana z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

Treść tajemnicy telekomunikacyjnej stanowi, że zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie i inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatów. Istnieje kilka wyjątków.

  • Jeśli taki jest przedmiot usługi lub jest to działanie konieczne do wykonania usługi,
  • nadawca lub odbiorca wyrazi zgodę na rozpowszechnianie swoich danych,
  • ustawa bądź odrębne przepisy przewidują powody, dla których to działanie jest konieczne.

Większość przypadków kończy się dla użytkownika wygraną sprawą, o ile korzystamy tylko i wyłącznie z odbiorników częstotliwości bez możliwości nadawania. Jeżeli prowadzimy nasłuch służb za pomocą skanera częstotliwości służącego tylko do odbioru, nie wolno nam rozpowszechniać informacji, z którymi się zapoznamy, czyli nie powinniśmy także prowadzić nasłuchu policji z osobą towarzyszącą czy grupą znajomych.

Skąd wiemy, na jakich częstotliwościach komunikują się służby? Wynika to z tego, że prawo nie zabrania internautom publikowania informacji na temat częstotliwości radiowych służb.

Urządzenia do nasłuchu policji i służb – skanery częstotliwości do nasłuchiwania

Spy Shop posiada szeroką ofertę skanerów częstotliwości, od amatorskich, po najbardziej zaawansowane, które są przeznaczone głównie dla służb mundurowych oraz profesjonalistów.

Jednym z tańszych rozwiązań jest kompaktowy skaner radiowy pasm lotniczych Uniden EZI33XLT. Współpracuje z pasmami VHF-L, VHF-H, FM, UHF oraz z pasmami lotniczymi.
W celu ułatwienia obsługi urządzenia zaprogramowano określone zakresy częstotliwości w 9 pasmach – EMG, FRN, MRN, FM Radio, Aircraft, czyli pasmach lotniczych.

Zakres częstotliwości zaczyna się od 78, a kończy się na 512 Mhz. Pamięć skanera radiowego oferuje możliwość zapisania aż 180 częstotliwości, które są podzielone na 9 banków.
Obsługa skanera EZI33XLT jest bardzo prosta i intuicyjna nawet dla użytkowników, którzy pierwszy raz w życiu maja styczność ze skanerem częstotliwości. Wyszukiwanie częstotliwości, l zmiana kanałów, modyfikacja zapisanych danych dokonywane są z poziomu wygodnych i ergonomicznych przycisków. Zasięg skanowania to kilka kilometrów (zależne od warunków pogodowych, lokalizacji itp.).

Miniaturowy skaner częstotliwości AOR AR-Mini do nasłuchiwania i wykrywania podsłuchów

Ze średniej półki cenowej proponujemy wodoodporny skaner częstotliwości – miniaturowy AOR AR-Mini. Konstrukcja skanera została zaprojektowana tak, aby maksymalnie rozszerzyć funkcjonalność urządzenia. Odbiornik częstotliwości AOR AR-Mini pracuje precyzyjnie na częstotliwościach w przedziale 100kHz do 1299.995 MHz. To miniaturowe urządzenie pełni również funkcję wykrywacza podsłuchów. Do skanera pracującego do 22 godzin bez przerwy można podłączyć dyktafon.

AOR jest w stanie zapisać aż 1000 częstotliwości, z których można wybrać jeden, najczęściej używany kanał do nasłuchu. Miniaturowy skaner pracuje w modulacjach AM, WAM, NFM, a także wykorzystuje popularne standardy do komunikacji, takie jak CTCSS i DCS. Dodatkowo, transmisje stabilizowane są nowoczesnym systemem kompensacji TCXO, który zwiększa jakość użytkowania.

Skaner częstotliwości radiowych, krótkofalarskich i pasm lotniczych Uniden 3600XLT

Skaner częstotliwości Uniden 3600XLT to nowa wersja odbiornika częstotliwości Uniden 3500XLT. Ten skaner radiowy pozwala na nasłuchiwanie częstotliwości jednostek policyjnych, ratowniczych i innych służb, a także przeszukiwanie pasm amatorskich i lotniczych. W zależności od tego, czy w otoczeniu odbiornika częstotliwości pracują inne skanery, gęstości zabudowy miejskiej, warunków atmosferycznych, zakres pracy odbiornika Uniden 3600XLT wynosi od kilkuset metrów do nawet kilku kilometrów.

Użytkownik odbiornika częstotliwości wybiera 100 najczęściej wyszukiwanych oraz 10 niestandardowych zakresów. Dla nich ustawia alarmy kolorystyczne w siedmiu barwach, alarmy dźwiękowe o 15 poziomach głośności. Uniden 3600XLT może być wykorzystywany do odbioru sygnałów z pluskwy podsłuchowej. Do urządzenia można podłączyć słuchawki. Pasma częstotliwości, jakie obsługuje, sprawdzisz tutaj.

Skaner częstotliwości Uniden 3600XLT

Skaner częstotliwości Uniden 3600XLT

Systemy przemiatające częstotliwości – do wykrywania urządzeń szpiegowskich

Jednym z najbardziej zaawansowanych produktów w ofercie Spy Shop jest system do wykrywania podsłuchów szpiegowskich i minikamer DigiScan Delta 100 X 4/12G. Delta 100 X 4G pozwala na skanowanie częstotliwości w zakresie 40 kHz – 4400 MHz,  a Delta 100 X 12G – od 100 kHz do 12400 MHz. W porównaniu do poprzedniego modelu, czyli wykrywacza inwigilacji DigiScan Delta 4G/12G, prędkość przemiatania częstotliwości została zwiększona o 50 MHz – czas skanowania jest więc krótszy o połowę.

DigiScan Delta 100 X 4G/12G wykrywa nie tylko podsłuchy radiowe, ale także m.in. lokalizatory GPS korzystające z transmisji GSM, urządzenia elektroniczne (ukryte minikamery), wykrywają sygnały 3G, LTE, Bluetooth, WiFi.

Pamiętaj, że nieznajomość prawa telekomunikacyjnego nie zwalnia Cię z jego przestrzegania.

Podziel się tym
Tweet about this on Twitter Share on Reddit Share on Facebook Share on LinkedIn Email this to someone