Słownik pojęć

­ Indeks specjalistycznych pojęć w sklepie internetowym

W niniejszym słowniku znajdziecie Państwo pojęcia związane, bezpośrednio lub pośrednio, z oferowanym prze Spy Shop ® sprzętem detektywistycznym, służącym do inwigilacji i kontrinwigilacji, a także do pozyskiwania i ochrony informacji oraz zabezpieczenia mienia.

Słownik jest na bieżąco rozbudowywany tak, by stanowił kompletny zbiór definicji, ułatwiających zrozumienie artykułów, opisów produktów, pozostałych informacji, specyfikacji technicznych publikowanych w naszym sklepie internetowym.

a
 • Brak haseł
b
 • Bluetooth – technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, telefon komórkowy i wiele innymi. Bluetooth jest też wykorzystywane w komunikacji między telefonem komórkowym a pętlą indukcyjną
c
 • Brak haseł
d
 • Dekompresja – proces odtworzenia oryginalnych danych na podstawie ich postaci skompresowanej, przy użyciu odpowiedniego do algorytmu kompresji algorytmu dekompresji. Proces dekompresji jest działaniem przeciwnym do działania kompresji.
 • Demodulacja - proces odwrotny do modulacji, pozwala na oczytanie przenoszonych informacji. Detektor ruchu, czujnik ruchu– urządzenie służące do wykrywania różnego rodzaju ruchu poprzez wykrycie zmiany częstotliwości odbieranych przez czujnik sygnałów, wywołane przez poruszający się obiekt. Funkcja detekcji to funkcja aktywacji urządzenia z chwilą wykrycia ruchu.
 • DSP - (ang. Digital Signal Processing) to dziedzina nauki i techniki zajmująca się sygnałami cyfrowymi i metodami ich przetwarzania. Do głównych zastosowań DSP należą przetwarzanie dźwięku, kompresja dźwięku, cyfrowe przetwarzanie obrazów, kodowanie wideo, przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy i telekomunikacja cyfrowa.
e
 • Ekran LCD charakteryzuje mała waga i wymiary (grubość) dzięki czemu znajdują zastosowanie jako ekrany telewizorów, monitorów komputerowych oraz jako wyświetlacze w mniejszych przenośnych urządzeniach elektronicznych.
f
 • Firewall - zapora sieciowa, ściana ogniowa - jest to sposób sposób ochrony sieci i systemów komputerowych przez intruzami lub nieautoryzowanym wypływem danych, określenie to odnosić się może zarówno do dedykowanego sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem jak i oprogramowania zainstalowanego np. na naszym komputerze domowym.
g
 • GPS - ang. Global Positioning System- globalny system nawigacyjny wykorzystujący sztuczne satelity systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych; pozwala wyznaczyć współrzędne geograficzne i wysokość nad poziomem morza z dokładnością do 5m. Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika i na tej podstawie obliczane jest jego położenie. W oparciu o ten system działają lokalizatory pojazdów i osób.
 • Gorący start odbiornika GPS (Hot Start) - czas potrzebny na odczytanie danych z satelity w przypadku, gdy odbiornik pozostawał wyłączony przez krótki czas, zwykle kilkanaście-kilkadziesiąt minut, i dane przechowywane w pamięci są aktualne.
h
 • HD - (ang. High Definition) - oznacza format multimediów cyfrowych oferujący doskonałą jakość obrazu i jego wyższą rozdzielczość. Obrazy w tym formacie są ostre, wyraziste i bardziej szczegółowe. HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) – multimedialny cyfrowy interfejs wysokiej rozdzielczości dla sygnału audio / video umożliwiającym przesyłanie pełnego strumienia danych bez kompresji. Interfejs pozwala łączyć dowolne urządzenia zgodne z tym standardem.
 • HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) – multimedialny cyfrowy interfejs wysokiej rozdzielczości dla sygnału audio / video umożliwiającym przesyłanie pełnego strumienia danych bez kompresji. Interfejs pozwala łączyć dowolne urządzenia zgodne z tym standardem.
i
 • Inwigilacja - łac. invigilare- czuwać nad czymś- ogólnie: określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia (monitorowania) zachowań ludzi.
j
 • Brak haseł
k
 • Kalibracja alkomatu jest to proces ponownego ustawienia danych wzorcowych tak, aby prawidłowo wskazywał zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Więcej informacji na stronie Kalibracja Alkomatu
 • Kapsaicyna alkalidowa - oleoresin capsicum substancja czynna gazu pieprzowego.
 • Keylogger pozwala na ukryte monitorowanie wszystkiego co jest wpisywane z klawiatury. Najczęściej wpinane między klawiaturę a komputer, może być też ukryte w klawiaturze.
 • Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
l
 • LCD - (ang. Liquid Crystal Display) – rodzaj wyświetlacza, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
 • LED - (ang. Light Emitting Diode) dioda elektroluminescencyjna, zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.
m
 • Matryca CCD (ang. Charge Coupled Device) – składa się z wielu niezależnych elementów światłoczułych, z których każdy rejestruje, a następnie pozwala odczytać sygnał elektryczny proporcjonalny do ilości padającego na niego światła. Ten typ matryc jest najczęścciej spotykany i stosowany także w minikamerach. (https://www.spy-shop.pl/minikamery-c-36_3.html)
 • Matryca CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor - układ wielu elementów światłoczułych wykonany w technologii wytwarzania układów scalonych, głównie cyfrowych, składających się z tranzystorów MOS o przeciwnym typie przewodnictwa i połączonych w taki sposób, że w ustalonym stanie logicznym przewodzi tylko jeden z nich. Tego rodzaju matryca użyta została w kamerze HD BU-13.
 • Megapiksel - skrót: Mpx, Mpix- to wielkość opisująca liczbę elementarnych punktów matrycy światłoczułej. Jeden megapiksel to milion pikseli.
 • Modulacja – celowa zmiana parametrów sygnału, tak aby możliwe było przenoszenie informacji. Fala nośna jest sinusoidą, może być modulowana jej częstotliwość (modulacja FM frequency modulation), amplituda (AM amplitude modulation) lub faza sygnału (PM phase modulation) lub modulacje impulsowe.
 • MP3 - (ang. MPEG-1/2 Audio Layer-3)- standard zapisu dźwięku w postaci cyfrowej poddanego algorytmowi stratnej kompresji. Obecnie najpopularniejszy format zapisu plików dźwiękowych, pozwala na zachowanie dobrej jakościi, przy znacznym stopniu kompresji i niewielkiemu rozmiarowi pliku.
n
 • Noktowizor – urządzenie umożliwiające widzenie w nocy. Głównym elementem jest wzmacniacz sygnału, który wzmacnia natężenie światła kilka tysięcy razy i dzięki temu umożliwia widzenie przy bardzo słabym oświetleniu. Wystarczające jest światło księżyca. Istnieją urządzenia, umożliwiające widzenie w całkowitej ciemności, wykorzystują jednak doświetlenie, najczęściej w paśmie podczerwonym.
o
 • OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna wytwarzana ze związków organicznych; jest to też klasa wyświetlaczy opartych o tą technologię. Charakteryzują się prostym sposobem produkcji, możliwością wytwarzania elastycznych ekranów; OLED posiadają większą skalę barw i zakres kątów widzenie niż LCD, zużywają mniej energii, dzięki temu, że diody OLED same generują światło.
p
 • Pasmo przenoszenia - także: pasmo przepustowe– zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB (spadek amplitudy o 3 dB w stosunku do amplitudy początkowej).
 • PenDrive – nazywany bardzo często też USB Flash Drive, Flash Disk, FlashDrive, Finger Disk, Massive Storage Device, Flash Memory Stick Pen Drive, USB-Stick; jest to przenośne urządzenie, zawierające wbudowaną pamięć nielotną typu Flash EEPROM wykorzystujące do komunikacji z innymi urządzeniami port USB, jest to urządzenie typu Plug&Play – nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych sterowników ani akcesoriów, wystarczy podłączyć je do portu USB komputera.
 • Pętla indukcyjna jest urządzeniem wykorzystującym zjawisko indukcji elektromagnetycznej , umożliwia bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości np. między telefonem komórkowym a mikrosłuchawką.
 • PAL (ang. Phase Alternating Line) – standard nadawania obrazu w telewizji kolorowej. Powstał w 1967r i jest udoskonalona modyfikacją systemu NTSC; zazwyczaj stosowany jest dla obrazów złożonych z 625 linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania 50 Hz i 25 klatkach na sekundę.
 • Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C (ang. A/D– analog to digital; ADC – analog to digital converter) to układ służący do zamiany sygnału analogowego (ciągłego w czasie i wartościach) na jego reprezentację cyfrową (sygnał cyfrowy). Pierwszym etapem jest próbkowanie – pobieranie wartości sygnału z określoną częstotliwością (zwaną częstotliwością próbkowania), następnie wartości te są kwantowane – przydzielana jest im wartość z ograniczonego zbioru możliwych wartości (rozdzielczość przetwornika podawana w bitach) i kodowany w postaci zero – jedynkowej. Pozwala to na zapis sygnału i jego przetwarzanie przez układy cyfrowe. Przetwornik cyfrowo-analogowy, przetwornik C/A lub DAC (z ang. digital to analog converter, DAC) ukłąd elektroniczny przetwarzający sygnał cyfrowy (zazwyczaj liczbę binarną w postaci danych cyfrowych) na sygnał analogowy w postaci prądu elektrycznego lub napięcia o wartości proporcjonalnej do tej liczby. Przetwornik– jest to urządzenie dokonujące przekształcenia danej wielkości na inną wielkość według określonej zależności i z pewną dokładnością.
 • Piksel - (ang. Pixel połączenie dwóch słów picture i element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor) element obrazu.
 • Pluskwa żargonowe określenie miniaturowego nadajnika podsłuchowego.
q
 • Brak haseł
r
 • RCA (złącze) / potocznie Cinch – nazwa pochodzi od firmy Radio Corporation of America, która wprowadziła je w latach czterdziestych, jest bardzo często używane w sprzęcie audio/wideo. Połączenie korzysta z niesymetrycznych sygnałów, przy większych odległościach jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne, co można w pewnym stopniu niwelować stosując pozłacane wtyki i wysokiej klasy miedziane przewody.
 • Real-Time GPS- prowadzona w czasie rzeczywistym obserwacja położenia pojazdów wyposażonych w odbiorniki GPS. Najczęściej wykorzystywany do tego celu jest odpowiednio przygotowany serwis internetowy, umożliwiający nałożenie informacji pochodzących z odbiornika GPS (wysyłanych z wykorzystaniem sieci komórkowej) bezpośrednio na cyfrową mapę np. Google Maps. Przykładową aplikacje można przetestować na stronie Spy Shop GPS.
 • Router – urządzenie sieciowe psłużące do łączenia różnych sieci komputerowych, pełni rolę węzła komunikacyjnego. Wykorzystująć informacje zawarte w pakietach TCP/IP przekazuje pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nazywa się routingiem lub trasowaniem.
 • Rozdzielczość matrycy jest liczbą światłoczułych elementów w niej zamontowanych. Każdy taki element odwzorowuje jeden punkt fotografowanego obiektu. W terminologii komputerowej taki najmniejszy punkt odwzorowywany na ekranie nazywany jest pikselem. Liczba pikseli w matrycach aparatów cyfrowych wyrażana jest w megapikselach (milion pikseli) i w produkowanych obecnie urządzeniach najczęściej stosuje się matryce od 2 do 12 megapikseli.
s
 • SD - ang. Secure Digital. Karty SD używane są do przechowywania danych przez wiele różnych urządzeń, od telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych do odbiorników GPS.
 • Sensor alkomatu – kluczowy element alkomatu, który dokonuje pomiaru zawartości etanolu w wydychanym powietrzu.
 • Skanery częstotliwości - zaawansowane odbiorniki szerokopasmowe fal radiowych obsługujące różne rodzaje modulacji i wyposażone w wiele przydatnych funkcji– regulacja poziomu blokady szumów, banki pamięci kanałów, automatyczne dostrajanie się do częstotliwości silnych sygnałów i wiele innych.
 • SMS - ang. Short Messaging Service usługa umozliwiająca przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w telefonii komórkowej SpyLogger jest profesjonalnym urządzeniem, które umożliwia pełne monitorowanie sposobu użytkowania komputera. Rejestruje wszystko to, co zostało napisane na klawiaturze, zapamiętuje informacje o uruchamianych programach, odwiedzanych stronach internetowych, wpisywanych danych w formularzach na stronach www oraz tworzy zrzuty ekranu co określony czas.
 • SIM - ang. Subscriber Identification Module to karta elektroniczna z wbudowaną pamięcią I miniaturowym chipem; na karcie SIM są informacje niezbędne do funkcjonowania telefonu - identyfikuje abonenta oraz przechowuje także pewną ilość niektórych danych, np.książkę telefoniczną.
 • SIM - lock – zabezpieczenie w oprogramowaniu telefonów komórkowych zakładane przez producenta na życzenie operatora, najczęściej powodujące brak autoryzacji kart SIM pochodzących od innych operatorów.
 • Spy Center - (spy center z ang. centrum szpiega) był popularnym określeniem na sklepy detektywistyczne oferujące w swoim asortymencie różnorodne akcesoria i oprogramowania szpiegowskie. Sklepy tego rodzaju pojawiły się w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
 • Szum akustyczny – dźwięk, którego widmo jest w całym zakresie zrównoważone, tzn nie występują w nim wyróżniające się częstotliwości. Szum biały o całkowicie płaskiej charakterystyce ma w dziedzinie akustyki niewielkie zastosowanie praktyczne, ze względu na sposób słyszenia i selektywność ucha ludzkiego, dlatego stosuje się dźwięki o odpowiednio dobranych częstotliwościach. Przydatny est np. do maskowania dźwięków rozmowy, tak aby nie była słyszana na zewnątrz pomieszczenia.
 • System operacyjny - ang. skrót OS Operating System – oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
 • SQUELCH – regulowana blokada szumów, za jego pomocą określa się progowy poziom sygnału, powyżej którego włączony zostaje głośnik odbiornika i możliwy jest odsłuch sygnału, co pozwala wyeliminować odsłuch szumu tła i zakłóceń i pozwala skupić się tylko na właściwych sygnałach Stosunek sygnału do szumu (SNR, ang. signal-to-noise ratio) – stosunek mocy użytecznego sygnału do szumu w urządzeniach elektronicznych oraz w telekomunikacji. Określa wartość wyrażoną w decybelach mocy sygnału użytecznego w zadanym paśmie częstotliwościowym do mocy szumów w tym samym paśmie.
t
 • TTFF - Time To First Fix - czas potrzebny dla odbiornika GPS do pierwszego ustalenia pozycji po uruchomieniu. Wynosi on zwykle około 1 minuty. Im lepszej klasy jest odbiornik tym czas ten jest mniejszy.
u
 • Układ scalony - ang. integrated circuit, chip, potocznie kość– zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystory, diody, rezystory, kondensatory.
 • USB - ang. Universal Serial Bus. USB jest obecnie standardową metodą podłączania urządzeń do komputera.
v
 • VGA - ang. Video Graphics Array– jeden ze standardów kart graficznych, powszechnie określanej jako jakość TV, zapewniają rozdzielczość 640 × 480 w 256 kolorach.
 • VLAN - Virtual Local Area Network - Wirtualna Sieć Lokalna- technika pozwalająca tworzyć wydzielone logicznie sieci spośród istniejącej fizycznie infrastruktury sieciowej. LAN- Local Area Network- sieć lokalna.
w
 • WLAN (Wireless Local Area Network – bezprzewodowa sieć o zasięgu lokalnym), o zasięgu od kilkunastu metrów do kilku kilometrów, zapewnie transfer do 300Mb/s, transmisja może odbywać się w dwie strony jednocześnie. Wi-Fi i jego logo jest własnością organizacji Wi-Fi Alliance i może być używany dla certyfikowanych produktów, co zapewnia ich zgodność ze standardem.
 • Wi-Fi – standard IEEE 802.11 stworzony do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych, znalazł zastosowanie przy budowie sieci lokalnych
x
 • Brak haseł
y
 • Brak haseł
z
 • Zakres dynamiki dźwięku - to różnica głośności między dźwiękiem najcichszym a najgłośniejszym w sygnale audio. Wartość zakresu jest podawana w decybelach (dB). Zakres dynamiki zależy od rozdzielczości- im większa rozdzielczość, tym większy zakres dynamiki.
 • Zimny start GPS (Cold Start) - czas potrzebny do ściągnięcia przez odbiornik danych o konstelacji i stanie technicznym satelitów, po dłuższym okresie wyłączenia odbiornika. Najlepsze odbiorniki określają pozycje w czasie krótszym niż jedna minuta, ale przy słabym sygnale może on się wydłużyć. Wydłużony czas jest niezbędny do określenia aktualnej pozycji satelitów.
 • Zrzut ekranu - ang. screenshot, screen dump, screen capture polega na zapisie w postaci pliku aktualnie wyświetlanego obrazu na ekranie np. komputera lub telefonu komórkowego