Odzyskiwanie zdjęć

Odzyskiwanie zdjęć z różnych nośników danych

Zdjęcia często mają dla nas wartość sentymentalną i lubimy do nich wracać. Narodziny dziecka, ślub lub niesamowita wycieczka powinny być utrwalone i zachowane, aby móc wrócić do nich w przyszłości. Niestety zdarza się, że nieszczęśliwym zrządzeniem losu utracimy zachowane zdjęcia.

Jak odzyskać zdjęcia

z karty pamięci, telefonu, dysku twardego?

Co wtedy zrobić? Jak odzyskać utracone zdjęcia?

Utrata zdjęć może nastapić przez awarię sprzętu, błędy w zapisie, czy też przez przypadkowe ich usunięcie. Istnieje wiele programów do odzyskiwania zdjęć, ale nie zawsze są skuteczne. Uszkodzenie mechaniczne praktycznie wyklucza odzyskanie danych i nawet program do odzyskiwania zdjęć sobie z tym nie poradzi.

Firma Spy Shop ma wieloletnie doświadczenie z przywracaniem danych po formatowaniu, odzyskiwaniem zdjęć z nośników danych oraz smsów z telefonów komórkowych. Znamy wiele przypadków gdzie konwencjonalne metody zawiodły i trzeba było się posłużyć specjalistycznym laboratorium do odzyskiwania danych. Jesteśmy w stanie odzyskać wszystkie zdjęcia nawet z połamanych kart SD, zalanych pendrivów oraz telefonów porażonych wysokim napięciem.

PAMIĘTAJ!
W przypadku utraty danych należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie. Brak specjalistycznej wiedzy i nieodpowiednie działania mogą tylko pogorszyć sytuację i bezpowrotnie uniemożliwić przywrócenie informacji. Nie próbuj samodzielnie ich odzyskiwać za pomocą programów do odzyskiwania zdjęć lub innych darmowych rozwiązań. Z reguły kończy się to tylko całkowitą utratą zdjęć czy danych, a wtedy nic już nie pomoże.

Jak wygląda proces odzyskiwania zdjęć z kart, telefonów, czy dysków?

Na samym początku proponujemy skontaktować się z jednym z naszych specjalistów. Można również odwiedzić najbliższy salon Spy Shop. Następnie trzeba wypełnić formularz, w którym opiszemy szczegółowo na czym polega problem, markę i model nośnika, wielkość pamięci urządzenia i kilka innych danych. Te informacje pomogą naszym technikom sprawniej rozwiązać problem. Nastepnie trzeba dostarczyć urządzenie do najbliższego sklepu Spy Shop wraz z formularzem. Od tego momentu zaczyna się proces odzyskiwania danych. Od rodzaju nośnika oraz wybranej metody diagnozy zależy termin zakończenia analizy. Zazwyczaj trwa to od 24 godzin do 7 dni. Czas realizacji diagnozy zależy od wielu czynników. Na szybkość analizy składa się rodzaj uszkodzenia nośnika (zalanie, temperatura, wysokie napięcie, uszkodzenia mechaniczne itp.), wielkość plików i pamięci urządzenia a nawet rodzaj plików, które chcemy odzyskać. Od tych cech zależy również czas odzyskiwania danych, dlatego nie ma ściśle określonych ram czasowych tego procesu. Jest to rzecz indywidualna, ponieważ czasami wystarczy posłużyć się programem do odzyskiwania zdjęć marki Spy Shop, a niekiedy musimy przeanalizować nośnik w specjalistycznym laboratorium. Po skończonym procesie odzyskiwania zdjęć zostaną one przegrane na płytę CD/DVD lub wysłane na podany adres e-mail.

Materiały do pobrania

 • CENNIK USŁUGI

  Nie pobieramy opłat w przypadku gdy wynik diagnozy jest negatywny.

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Warunkiem rozpoczęcia analizy jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Pamiętaj też, że...

w przypadku uszkodzeń fizycznych niezbędne może okazać się otwarcie nośnika, co może skutkować zmianą stanu urządzenia oraz utratą gwarancji. Działanie takie nie będzie uznane przez Zleceniodawcę za nienależyte wykonanie usługi.

Oczywiście firma Spy Shop zobowiązuje się do nieujawniania i ochrony powierzonych informacji, a także do przetwarzania danych zawartych na nośnikach, wyłącznie w celu ich odzyskania.

Od wielu lat nasi specjaliści zdobywali wiedzę oraz doświadczenie w pracy nad odzyskiwaniem zdjęć, smsów oraz innych danych z różnych nośników, w tym na przykład kart SD. Doświadczenie oraz wieloletnia praktyka pozwala naszym technikom na niemal 100% skuteczność w odzyskiwaniu plików. Jeśli masz podobny problem, nie zwlekaj, jesteśmy w stanie pomóc nawet w najbardziej nietypowej sytuacji.

Kontakt

 • ­

  Damian Mroczkowski

  Specjalista ds. odzyskiwania danych

  Diagnoza, odzyskiwanie, trwałe usuwanie danych m.in z dysków, pendrive, kart pamięci.