Zezwolenie na broń – jak je zdobyć?

Pistolet rozebrany na części na stole

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, dostęp do broni palnej jest ograniczony wieloma przepisami. Aby uzyskać pozwolenie należy spełnić kilka warunków i ponieść niemałe koszty. Dowiedz się, jak uzyskać zezwolenie na broń.

Dostęp do brani palnej

W wynikach badań Small Arms Survey, Polska jest na samym końcu listy europejskich państw pod względem ilości posiadanej broni przez społeczeństwo (2,5 sztuki na 100 obywateli). Dla porównania w Niemczech przypada 19 sztuk na 100 mieszkańców, w Norwegii – 29, a w Serbii – 39.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na początku kwietnia 2022 roku wynika, że prawie co trzeci Polak popiera ułatwienie dostępu do broni palnej. 50% ankietowanych stwierdziło jednak, że ich poczucie bezpieczeństwa uległoby wtedy zmniejszeniu.

W USA, gdzie jest wysoki odsetek przestępczości, a prawo wielu stanów nie wymaga od obywateli posiadania pozwolenia, statystyki wskazują jednak na brak zależności pomiędzy liczbą dostępnej broni a liczbą przestępstw. Większość z nich jest dokonywana z wykorzystaniem nielegalnych narzędzi.

Warunki wydania pozwolenia na broń

broń pistolet na czarnym materiale

Ustawa o broni i amunicji reguluje procedury kupowania, posiadania, przechowywania, sprzedawania oraz składowania broni i amunicji. Mowa tutaj nie tylko o pistoletach czy karabinach, ale także wszystkich narzędziach zagrażających życiu lub zdrowiu (nożach, mieczach, pałkach pneumatycznych). Pozwolenie na nie można uzyskać w celach: sportowych, łowieckich, ochrony, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych oraz szkoleniowych.

Kto może dostać pozwolenie na broń w Polsce?

Osoby, które chcą je uzyskać, nie mogą stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego, oraz muszą wskazać ważną przyczynę posiadania broni. Inne przesłanki to:

 • ukończone 21 lat,
 • polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania,
 • zdolność psychiczna i fizyczna do posługiwania się bronią, potwierdzona orzeczeniem lekarskim i psychicznym,
 • brak uzależnień,
 • niekaralność.

Pozwolenie na broń na okaziciela

Świadectwo broni, czyli pozwolenie na okaziciela, jest wydawane m. in. szkołom, przedsiębiorcom i klubom sportowym. Kosztuje 19 993 złotych. Dzięki niemu pracownicy oraz osoby odwiedzające obiekty, mogą korzystać z broni. Procedura uzyskania świadectwa jest taka, jak w przypadku osób prywatnych starających się o pozwolenie. Lista wymaganych dokumentów do dostarczenia jest dostępna na oficjalnej rządowej stronie dla obywateli Gov.

Wniosek o pozwolenie na broń

Dwie osoby przy stole podpisują umowę

Pisemne podanie o wydanie pozwolenia na broń należy złożyć do właściwego komendanta Policji. Powinny znaleźć się w nim informacje takie, jak dane osobowe wnioskodawcy, określenie rodzaju i ilości broni, a także cel, jakiemu będzie służyć.

Obowiązkiem kandydata jest dołączenie do wniosku:

 • orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego fizyczną i psychiczną zdolność do posługiwania się bronią,
 • dwóch zdjęć (3 x 4 cm),
 • dowodu wpłaty opłaty skarbowej,
 • zaświadczenia o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego i zaświadczenia o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania (w przypadku broni do celów łowieckich),
 • innych dokumentów potwierdzających istnienie przyczyny posiadania broni.

Egzamin na broń

osoba strzela z broni na strzelnice

Każdy kandydat musi zdać egzamin. Część teoretyczna (test jednokrotnego wyboru) sprawdza znajomość przepisów dotyczących posiadania i używania broni. Z kolei część praktyczna obejmuje swoim zakresem sprawdzenie umiejętności posługiwania się nią (ładowania, rozładowywania, zabezpieczania, trafiania do celu).

Koszt egzaminu na broń różni się w zależności od przeznaczenia broni (między 500 a 1200 zł). Zdawalność jest niższa, niż w przypadku egzaminów na prawo jazdy.

Pozwolenie na broń – koszt

Pozwolenia na broń różnią się nie tylko zakresem praw, ale także ceną. Podstawowe wydatki dla wszystkich to:

 • badania lekarskie i psychologiczne (kwota uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej),
 • opłata skarbowa (niezmiennie 242 zł)
 • sejf/kasa pancerna do przechowywania broni (300 – 800 zł).

W zależności od rodzaju broni, dochodzą jeszcze takie koszty, jak: licencja strzelecka uprawniająca do udziału w zawodach, wpisowe do klubu strzeleckiego, koła myśliwskiego lub stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

Łączny koszt waha się w granicach 2500 – 3500 zł.

Promesa na broń

Na podstawie zezwolenia na broń, w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Policji można wnioskować o promesę – zaświadczenie uprawniającego do zakupu broni. Najlepiej od razu wnosić o wydanie kilku pozwoleń na pojedyncze egzemplarze, aby móc robić zakupy w różnych sklepach i terminach. Jeśli bowiem wnioskodawca otrzyma zgodę na nabycie kilku sztuk, ale ostatecznie zdecyduje się na jedną, to możliwość kupienia pozostałych przepadnie.

Opłata skarbowa za promesę wynosi 17 zł. Zaświadczenie traci ważność wraz z przedawnieniem dowodu osobistego posiadacza.

Legalna broń bez zezwolenia

Infografika Jak zdobyć pozwolenie na broń w Polsce

Za nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do ośmiu lat. Istnieją jednak okoliczności, kiedy uprawnienia nie są wymagane.

Pistolety gazowe

Ręczne miotacze gazu pieprzowego są skutecznym narzędziem samoobrony i nie wymagają rejestracji. Ich działanie opiera się na rozpyleniu chmury drażniącej substancji, która obezwładnia przeciwnika, ale nie powoduje trwałych uszczerbków na zdrowiu. Forma pistoletu działa odstraszająco na napastnika.

osób kupiło w ciągu ostatnich 48h!

Pistolety i rewolwery hukowe o kalibrze do 6 mm

rewolwer na białym tle

Broń hukowa ma za zadanie zaalarmować otoczenie o zagrożeniu i odstraszyć agresora lub dzikie zwierzę. Oprócz dawania głośnego sygnału, może strzelać gumowymi kulami i śrutem (jego nie wolno używać do obrony osobistej).

Wiatrówki o energii poniżej 17 J

Wiatrówki mogą mieć postać karabinu lub pistoletu. Wykorzystują sprężony gaz do wystrzału śrutu na mały i średni dystans. Służą do strzelania do celu, w niektórych krajach również do polowania na małe zwierzęta.

Broń czarnoprochowa

Zakup broni czarnoprochowej wytworzonej przed rokiem 1885 i jej współczesnych replik także nie wymaga zezwolenia. Można z niej strzelać tylko na strzelnicy, najlepiej otwartej, bo wytwarza duże ilości dymu.

Dżesika Dominiak
Zawodowo piszę i bawię się słowami. Prywatnie czas spędzam na siłowni, na spacerach z psem lub na kanapie, rozwiązując krzyżówki. Mam słabość do brukselki i miętowo-czekoladowej latte.
error: Treści są zabezpieczone!