Agencja Wywiadu: jak zostać tajnym agentem w Polsce?

żołnierze w moro z plecakami idą

W Polsce funkcjonuje pięć odrębnych służb specjalnych. Jedną z nich jest Agencja Wywiadu, która od 20 lat szkoli tajnych agentów do ujawniania zagrożeń zewnętrznych i pozyskiwania wartościowych informacji poza granicami kraju. Choć niejednokrotnie wzbudza kontrowersje, faktem jest, że praca w AW ma elitarny charakter. Dowiedz się, co trzeba zrobić, by zostać tajnym agentem!

Wywiad i kontrwywiad w Polsce

Reformy po transformacji ustrojowej w latach 1989-1991 nie ominęły służb bezpieczeństwa. Rozdzielenie wywiadu generowało jednak ogromne koszty, dlatego Urząd Ochrony Państwa został zlikwidowany dopiero w 2002 roku. Na jego miejsce powołano dwie odrębne służby specjalne, które zresztą przejęły dotychczasowe funkcje UOP.

Pierwsza z nich, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW, realizuje zadania wyłącznie na terenie państwa. Wykrywa oszustwa podatkowe, zapobiega terroryzmowi i rozpoznaje korupcję w administracji publicznej.

Z kolei druga – Agencja Wywiadu AW – działa głównie poza granicami kraju. Przeciwdziała zagrożeniom zewnętrznym oraz pozyskuje informacje cenne z punktu widzenia sektora bezpieczeństwa.

Funkcje Agencji Wywiadu w Polsce

osoba w mundurze z bronią na zadaniu

W ustawie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 6, wymieniono następujące zadania AW:

 1. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego;
 2. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej;
 5. rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej;
 6. rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
 7. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
 8. rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym wymierzonym przeciwko obywatelom lub mieniu Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, z wyłączeniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym wymierzonych przeciwko personelowi lub mieniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. prowadzenie wywiadu elektronicznego;
 10. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Przeczytaj także: Wydział IX – jak działał kontrwywiad w czasie PRL?

Agencja Wywiadu – praca

lornetka leży na stole

“Praca w cieniu dla Polski. Więcej niż służba” – tymi słowami AW wita na swojej stronie internetowej. Kariera w służbach bezpieczeństwa zdecydowanie różni się od każdej innej ścieżki zawodowej. Wymaga długiego przygotowania, odpowiedzialności, a nawet gotowości do poświęceń.

Rekrutacja na tajnego agenta AW

Infografika Agencja Wywiadu - praca tajnego agenta

Agencja Wywiadu składa się z trzech departamentów, czterech biur i Gabinetu Szefa. Zatrudnia m. in. analityków, pracowników operacyjnych, technicznych, logistycznych oraz administracyjnych. Sam proces rekrutacji jest bardzo złożony i trwa nawet kilka miesięcy. Jak dokładnie wygląda? Nie wiadomo – uczestników obowiązuje klauzula poufności, ale na pewno obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, badania psychologiczne i testy sprawnościowe, choć te akurat nie są obowiązkowe dla każdego.

Kandydat, który zdecyduje się aplikować na stanowisko tajnego agenta, musi spełniać określone wymogi formalne, takie jak:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa i pełni praw publicznych,
 • nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna,
 • umiejętność dochowania tajemnicy i przestrzegania tajemnicy,
 • co najmniej średnie wykształcenie.

Szkolenie na tajnego agenta AW

mężczyzna w mundurze kasku i masce na zadaniu

Każdy przyjęty oficer przechodzi przez 3-etapowy system szkolenia, który przygotowuje go do pełnienia służby. Składa się na niego kurs oficerski w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach, kurs doskonalenia zawodowego, który – jak podaje oficjalna strona AW – “uprawnia do pełnienia służby operacyjno-rozpoznawczej i/lub analityczno-informacyjnej”, a także szkolenie profilowe.

Oficer Agencji Wywiadu – obowiązki

Jak w każdym urzędzie państwowym, znaczną część czasu pracy pochłaniają sprawy administracyjne, czyli pisanie notatek i raportów operacyjnych. Zakres pozostałych obowiązków określa wcześniej wspomniana ustawa, jednak to, jak wyglądają konkretne działania, pozostaje tajemnicą nawet dla członków rodziny oficera.

Najczęściej wysyła się go do innego państwa, pod pretekstem pracy w placówce dyplomatycznej, by zdobywał tajne informacje dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta, premiera lub resortu finansów. Wbrew krążącym mitom, tajny agent nie stosuje przemocy. Wielu z oficerów nie potrafi nawet korzystać z broni. Wykorzystują natomiast metody psychologiczne, podstępy i oszustwa.

Agencja Wywiadu – zarobki

Wysokość wynagrodzenia dla pracowników AW zależy od stanowiska, umiejętności oraz stażu pracy. Minimalna pensja dla oficerów Agencji Wywiadu wynosi średnio 5 – 5,7 tys. złotych miesięcznie. Ponadto otrzymują oni premie, trzynaste wypłaty i diety podczas wyjazdów zagranicznych.

Przeczytaj także: Wydział IX – jak działał kontrwywiad w czasie PRL?

Praca w Agencji Wywiadu – FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Czym zajmuje się agent wywiadu?

Tajny agent zbiera informacje ważne dla interesu lub bezpieczeństwa kraju. Analizuje je, przetwarza i udostępnia właściwym organom. Jego zadaniem jest także rozpoznawanie zagrożeń zewnętrznych, pisanie raportów operacyjnych oraz monitorowanie sytuacji w środowisku międzynarodowym.

Jak zostać tajnym agentem w Polsce?

Jeśli chcesz zostać tajnym agentem w Polsce lub podjąć się pracy w jednym z działów Agencji Wywiadu, aplikuj na interesujące Cię stanowisko poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie Agencji Wywiadu.

Na czym polega praca w Agencji Wywiadu?

Praca w Agencji Wywiadu różni się w zależności od obejmowanego stanowiska. Służby rekrutują oficerów operacyjnych, analitycznych, operacyjno-technicznych oraz administracyjnych, a także specjalistów od cyberbezpieczeństwa, tłumaczy, pracowników działu IT oraz serwisantów.

Jak dostać się do Agencji Wywiadu?

Aby dostać się do Agencji Wywiadu musisz spełniać wymogi formalne, takie jak polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie czy nieskazitelna postawa obywatelska. Sama rekrutacja do Agencji Wywiadu składa się z kilku etapów i trwa do 6 miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji zostaniesz zaproszony na testy psychologiczne, badanie poligraficzne, badania lekarskie i rozmowę. Jeśli zaliczysz każdy z tych etapów, czeka Cię 3-etapowe szkolenie, po którym będziesz mógł rozpocząć pracę jako oficer Agencji Wywiadu.

Ile zarabia tajny agent?

Wysokość wynagrodzenia pracownika lub oficera Agencji Wywiadu jest uzależniona od kilku czynników, między innymi stanowiska oraz stażu pracy. Średnio zaczyna się od 5 tysięcy złotych podstawy, do której dochodzą liczne dodatki (np. trzynastka, premia).

Dżesika Dominiak
Zawodowo piszę i bawię się słowami. Prywatnie czas spędzam na siłowni, na spacerach z psem lub na kanapie, rozwiązując krzyżówki. Mam słabość do brukselki i miętowo-czekoladowej latte.
error: Treści są zabezpieczone!